*** Rise with Us –  rozwijam biznes poprzez rozwój ludzi i zespołów ***

Grzegorz Krupa

Profesjonalny Konsultant i Trener Biznesu

Coach, Mentor, Mówca motywacyjny

25 lat doświadczenia zawodowego w tworzeniu i rozwoju efektywnych zespołów sprzedażowych rynku detalicznego , hurtowego, Horeca oraz Modern Trade dla m.in.  Coca-Cola HBC, Colgate-Palmolive, Agros Nova. Certyfikowany trener i mówca Brian Tracy International. Senior Consultant Scotwork® negotiation.

Ekspert testu osobowości zawodowej Master Person Analysis® .  Doświadczony coach ICF i mentor.

GOTOWY DO POMOCY W BUDOWANIU PROFITOWYCH ORGANIZACJI

SKONCENTROWANYCH NA ROZWOJU – POPRZEZ ŁĄCZENIE LUDZI ZE STRATEGIĄ  

Zarządzanie Współpracą z Klientami
 • Budowanie partnerstwa
 • Profitowa segmentacja Klientów
 • Efektywność wizyt handlowych
 • Podstawy zarządzania Klientem
 • Zarządzanie stroną trzecią
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
 • Rekrutacja, selekcja kadr
 • Testy osobowości zawodowej
 • Rutyny , standardy pracy
 • Audyty jakości pracy ,
 • Oceny pracownicze
 • Zarządzanie poprzez cele
 • Strategie rozwojowe
 • Analiza transakcyjna
Rozwój Zdolności Działu Sprzedaży
 • Efektywna sprzedaż perswazyjna
 • Sprzedaż konsultacyjna
 • Zaawansowane negocjacje
 • Akademia Sprzedawców
 • Akademia Liderów Zespołów
 • RGM – budowanie profitowego wzrostu sprzedaży
Rozwój Zespołów i Leaderów
 • Umiejętności komunikacyjne
 • Coaching ICF, mentoring, feedback
 • Skuteczne prezentacje
 • Zarządzanie zmianą
 • Zarządzanie konfliktem
 • Team building
 • Zarządzanie sytuacyjne
 • Facylitacja spotkań i konferencji

Kontakt

Rise With Us

Grzegorz Krupa
NIP: 627 177 12 73
REGON: 276817804

Zadzwoń

+48 604 495 863